Human Resource Management

Human Resource Management (HRM) heeft betrekking op het (strategische) personeelsbeleid. Het doel is de kwaliteiten van uw personeel in de meest effectieve samenhang te brengen teneinde de huidige en toekomstige ondernemingsdoelstellingen te bereiken.

De hieronder vallende diensten die wij verzorgen zijn o.a.:

  • Verbeteren van de individuele prestaties en groepsdynamiek
  • Beoordelen en verbeteren van de (team)competenties van het management
  • Beoordelen en verbeteren van de (team)competenties van overig personeel
  • Opstellen van arbeids- en overige personeelsovereenkomsten
  • Opstellen van bedrijfsreglementen
  • Beoordelen en adviseren omtrent primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden
  • Voorbereiden op of voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken