Accountancy

Accountancy heeft betrekking op de financiële verslaglegging voor externe belanghebbenden, zoals de aandeelhouder(s), de financier(s), de Kamer van Koophandel en de Belastingdienst.

De hieronder vallende diensten die wij verzorgen zijn o.a.:

  • Opstellen van (geconsolideerde) jaarrekeningen
  • Opstellen van prognoses en strategieplannen
  • Voorbereiden van accountantscontrole voor grote entiteiten
  • Opstellen en begeleiden van financieringsaanvragen en -uitbreidingen
  • Opstellen van publicatiecijfers en notulen voor de AVA
  • Opstellen van uw periodieke fiscale aangiften loonbelasting en omzetbelasting
  • Opstellen van uw aangiften vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting