Financial Controlling & Reporting

Financial Controlling & Reporting heeft betrekking op het beheersen en verbeteren van de interne organisatie en bedrijfsprocessen alsmede het genereren van betrouwbare en scherpe informatie voor de directie en het management team.

De hieronder vallende diensten die wij verzorgen vallen in de categorieën:

A. Financial Controlling (P&C-cyclus)
B. Financiële analyse

Ad A: Financial Controlling

  • Coachen of tijdelijk vervangen van de controller/administrateur
  • Opzetten, verbeteren en beheren van de Planning & Control cyclus
  • Opstellen van prognoses, budgets, tarieven, prijzen
  • Afstemmen van groepsverhoudingen en interne prestaties
  • Verbeteren van de interne beheersingsmaatregelen en administratieve organisatie

Ad B: Financiële analyse

  • Omzet- en brutomargeanalyse
  • Voortgangsanalyse van orders en projecten
  • Resultaat- en liquiditeitsanalyse (realisatie versus prognose en rolling forecast)
  • Analyses vaste activa, onderhanden werk, voorraden en debiteuren
  • Personeelsanalyse en kostenanalyse