Managementondersteuning & -advies

Managementondersteuning en -advies heeft betrekking op de informatiekwaliteit waarmee de directie en/of het MT haar dagdagelijkse aansturing regelt, alsook op het bepalen van de beste strategie die past bij de specifieke kenmerken van de onderneming(en).

De hieronder vallende diensten die wij verzorgen zijn o.a.:

  • Scherpe periodieke rapportages van resultaat, liquiditeit en (groeps)vermogen
  • Adviseren over verbeteren van het resultaat, de liquiditeit en het (groeps)vermogen
  • Adviseren over de personeelsbezetting, automatisering en kostenbeheersing
  • Strategisch advies en het opstellen van toekomstscenario’s
  • Optimaal rendement halen uit de groepsstructuur en –verhoudingen
  • Inventariseren van de eigen kracht en externe kansen en risico’s