REFERENTIES

Wij genieten het vertrouwen van een groeiend aantal ondernemers waar we natuurlijk erg trots op zijn. Hieronder treft u enkele aanbevelingen aan:

PatchWork Finance zorgt bij onze bedrijven voor Administratie, Finance en HRM. Dit gebeurt met een wekelijks bezoek, waarbij acute en periodieke zaken de juiste aandacht krijgen. Daarnaast is men 24/7 telefonisch beschikbaar. 

Math is een betrouwbare, vakbekwame financial die onze bedrijven helpt verder te professionaliseren en op koers te blijven. Zijn brede kennis en netwerk laat onze bedrijven beter renderen en zorgt voor een forse besparing op inhuur van externe adviseurs. Deze aanpak maakt zijn inhuur betaalbaar en zorgt voor een prima ondersteuning van de interne organisatie en directie. Het creëert voor mij als directeur de tijd en rust die ik nodig heb om mijn volle aandacht aan het ondernemen te geven.

Ik heb Math de afgelopen jaren leren kennen als een zeer kundige en vakbekwame finance professional. Hij weet zijn kennis en kunde op de juiste wijze te combineren met de natuurlijke rust die hij uitstraalt. Math weet de materie snel te doorgronden en zoekt, binnen de gestelde kaders, naar praktische oplossingen. Zeer prettige professional om mee samen te werken.

Math appeared to be a thrustworthy and perfect business coach during the period I worked with him. I value his proactive and supportive personal approach highly.

Math is een vakbekwame, integere adviseur die op een betrokken en persoonlijke wijze inzicht en grip geeft!